Szemészeti lencsék beszerzése

A dokumentumok megtekintéséhez kérem adja meg az alábbi adatokat! A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező!

A Közbeszerzési törvény 39. § (1) bekezdése alapján az Ajánlatkérő nevében eljáró HHP Contact Tanácsadó Kft. a közbeszerzési dokumentációt elektronikus úton, a regisztrálási adatok megkérésének kivételével korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen jelen felületen keresztül teszi a Gazdasági szereplők számára hozzáférhetővé. A közbeszerzési dokumentáció előzetes regisztráció után térítésmentesen letölthető. A regisztráció során megadott adatokat az Ajánlatkérő nevében eljáró HHP Contact Tanácsadó Kft. bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. A rendszer naplózza a benne végrehajtott tevékenységeket. A naplók és az egyéb felhasználói adatok tekintetében az Ajánlatkérő nevében eljáró HHP Contact Tanácsadó Kft. a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el. A Gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy olyan e-mail és telefax-elérhetőséget adjon meg, amely az esetlegesen megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas. Felhívjuk a Gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési törvény 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként vagy részvételi jelentkezésenként legalább egy Ajánlattevőnek, Részvételre jelentkezőnek vagy az ajánlatban, illetve részvételi jelentkezésben megnevezett Alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig, több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejártáig. A Gazdasági szereplő felelőssége, hogy a jelen felületen történő regisztráció és adott közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációjának elérhetőségekor olyan adatokat adjon meg, amelyek megfelelnek a Kbt. 57. § (2) bekezdésében foglaltaknak. A Gazdasági szereplő jelen regisztrációval elismeri, hogy az általa regisztrált közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentációját a közbeszerzési törvény 39. § (1) bekezdése szerinti formában a közbeszerzési törvény 57. § (2) bekezdése szerint elektronikus úton elérte. A Gazdasági szereplő a regisztrációval nyilatkozik a fenti feltételek tudomásulvételéről és elfogadásáról.
Elfogadom:
Elérhetőségeink
Központi elérhetőségeink

9026 Győr, Tábor utca 32-34.

Telefon: +36309016106

e-mail: hhp@hhp.co.hu vagy palij@hhp.co.hu